podloga onama

Kako do nas?

Ljevaonica
Ivana Turka 16a, Šenkovec

Metal Rešetar d.o.o.
Uprava Metal Rešetar d.o.o.:
Direktor: Želimir Rešetar
Tel / Fax +385 1 33 95 070

Sjedište: I.Turka 16 a, 10 292 Šenkovec
OIB:70879089708
IBAN:HR4723600001102106637

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta 080532758.
Temeljni kapital iznosi 40.000,00 kn.

Trgovina i radionica
Zagrebačka 7, Donji Laduč

Ž.R. trgovina d.o.o.
Uprava Ž.R. trgovina:
Direktor: Želimir Rešetar dipl.ing.stroj
Tel / Fax + 385 1 33 57 944

Sjedište: Zagrebačka 7, Donji Laduč, 10292 Šenkovec
OIB:45613694733
IBAN:HR9023400091110585559

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta 080846952.
Temeljni kapital iznosi 20.000,00 kn.

ŽR trgovina d.o.o.
Proizvodnja-trgovina-usluge
vl. Želimir Rešetar, dipl.ing.stroj.
Donji Laduč, Zagrebačka 7, 10292 Šenkovec
P.2. ljevaonica, Ivana Turka 16a, 10292 Šenkovec
OIB: 45613694733

Metal Rešetar d.o.o.
vl. Želimir Rešetar, dipl.ing.stroj.
Ivana Turka 16a, Šenkovec, 10292,
OIB: 70879089708

Kontakti
GSM: +385 98 9372 484
tel: +385 1 3357 944
fax: +385 1 3357 943
ŽR trgovina: +385 1 3395 070