Krovovi i limarija

Krovovi

Pokrovi za obiteljske kuće – limovi u obliku crijepa, crijep, falcani i trapezni limovi
Pokrovi za poslovne i industrijske objekte – falcani i trapezni limovi, visokoprofilirani limovi , sendvič paneli sa ispunom od poliuretana ili mineralne vune
* Fasadni limovi-kazete, lamele, falcane fasade

Limarija

Koristi se kod izgradnje većine objekata za odvodnju oborinskih voda, te opšivanje krovnih ploha i fasada. Riječ je o proizvodu kome je potrebno vrlo malo brige za njegovo održavanje u dugotrajnoj primjeni. Svi elementi mogu biti maksimalnih transportnih dužina do 8 m pa je njihova montaža vrlo brza obzirom na vrlo mali broj spojeva, a sigurnost i kvaliteta zagarantirana. Ključni dijelovi limarije proizvedeni su na način da je za njihovu montažu potreban minimum alata i pribora.

Građevinska limarija:
  • žljebovi polukružni i kvadratni

  • cijevi okrugle i kvadratne

  • kuke i obujmice

  • zidni limovi

  • uvalni i diletacijski limovi

  • opšavi oko prozora i vrata

  • opšavi dimnjaka i odzračnici

  • snjegobrani

  • perforirani limovi

ŽR trgovina d.o.o.
Proizvodnja-trgovina-usluge
vl. Želimir Rešetar, dipl.ing.stroj.
Donji Laduč, Zagrebačka 7, 10292 Šenkovec
P.2. ljevaonica, Ivana Turka 16a, 10292 Šenkovec
OIB: 45613694733

Metal Rešetar d.o.o.
vl. Želimir Rešetar, dipl.ing.stroj.
Ivana Turka 16a, Šenkovec, 10292,
OIB: 70879089708

Kontakti
GSM: +385 98 9372 484
tel: +385 1 3357 944
fax: +385 1 3357 943
ŽR trgovina: +385 1 3395 070